Kamienie milowe

2015

 

Otworzenie oddziału STASTO w Słowenii

  założenie firmy Słowenia
 

W kwietniu 2015 roku został otworzony nowy oddział STASTO AVTOMATIKA d.o.o. w Słowenii. Już od dłuższego czasu STASTO było aktywne na rynku słoweńskim poprzez swoją centralę w Austrii. Wiele kontaktów handlowych powstało dzięki naszym partnerom, którzy wcześniej otworzyli swoje filie w Słowenii. Bezpośrednia obsługa klientów na miejscu otwiera jednak wiele nowych możliwości współpracy ze wszystkimi firmami z tego regionu.


   

2013

Ponownie na podium w rankingu Austria´s Leading Companies

 
 

Renomowana gazeta gospodarcza „Wirtschaftsblatt” we współpracy z analitykami z PricewaterhouseCoopers i the KSV1870 uznali STASTO z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Austrii w roku 2013. Przy wyborze brane były pod uwagę wyniki osiągane przez firmę w ostatnich czterech latach.

Po dwóch zwycięstwach w 2011 i 2012 roku STASTO zajęło 3 miejsce w Tyrolu wśród średnich przedsiębiorstw! Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia, gdyż jest ono potwierdzeniem jakości naszej pracy.


   

Udziały w MS PROMCOM d.o.o.

  Beteiligung MS PROMCOM
 

W lipcu 2013 STASTO nabyło 50% udziałów w firmie MS Promcom d.o.o. z Belgradu. MS Promcom już od wielu lat oferował swoim klientom produkty i usługi STASTO. Zmiany w zarządzie umożliwiły wykupienie udziałów w firmie. Rynki w Serbii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii i Czarnogórze będą teraz obsługiwane bezpośrednio przez firmę MS Promcom. Kolejny krok w ekspansji, aby móc lepiej obsługiwać klientów na miejscu


   

2011 

Utworzenie STASTO International KG.

założenie STASTO International KG
  

W sierpniu 2011 roku powstała nowa Spółka Kapitałowa STASTO International, której zadaniem jest koordynowanie i wspieranie rozwoju działalności firmy na rynkach międzynarodowych Siedziba nowej spółki mieści się w budynku STASTO Austria. STASTO International wspiera wszystkie oddziały STASTO w zakresie zarządzania, marketingu, product & partnermanagement oraz data management. Na dzień dzisiejszy 5 osób zajmuje się tymi działaniami.

       

2010

Nabycie udziałów w firmie Pneumatika Hungaria Kft. 

W listopadzie 2010 roku STASTO nabyło 50% udziałów w firmie Pneumatika Hungaria Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Znajomość węgierskiego rynku oraz ugruntowana pozycja firmy w połączeniu z szerokim asortymentem produktów i usług STASTO stanowią idealne warunki do udanej współpracy. 

       

2007

Kolejne etapy ekspansji …

STASTO Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod
 

Rozwijając działalność na rynkach Szwajcarii, Słowenii, Bośni-Hercegowiny, Czarnogóry i Macedonii STASTO kontynuuje realizację swojej strategii wzrostu w skali międzynarodowej. Osobista i kompetentna obsługa klientów na miejscu podnosi atrakcyjność naszego asortymentu z dziedziny pneumatyki, armatury przemysłowej i hydrauliki. Pełnego wsparcia logistycznego i technicznego udziela macierzysta firma z Austrii. Rozwój Grupy STASTO w strategicznych kierunkach jest kontynuowany i oparty na mocnych fundamentach.

 
       

2006

Aktywna obsługa niemieckiego rynku


STASTO Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod
 

Od 1. kwietnia 2006 roku firma STASTO działa aktywnie w Niemczech. Prowadzoną już wcześniej sprzedaż produktów na rynek niemieckim STASTO uzupełnia o obsługę klientów na miejscu. Obecnie rynek obsługiwany jest przez trzech przedstawicieli.

       
 

Podwójny sukces w porównawczym teście katalogów

 
 

STASTO zajmuje pierwsze miejsce w dwóch kategoriach:STASTO zajęło pierwsze miejsca w kategoriach "automatyzacja" oraz "elementy połączeniowe i armatura".

Porównawczy test katalogów ("Große KatalogBenchmark") jest niezależnym konkursem katalogów technicznych drukowanych oraz internetowych. Katalogi oraz sklepy internetowe analizowane i oceniane są na podstawie 130 kryteriów. Test pozwala obiektywnie ocenić atrakcyjność katalogu na rynku oraz pomaga w jego optymalizacji dla potrzeb klientów.

       

2005

Założenie firmy STASTO Polska 


 

26.9.2005 otwarto polski oddział firmy STASTO - STASTO Automation Sp.z o.o. w Warszawie. Polska spółka córka, należąca w 100% do STASTO Austria, zatrudnia obecnie 6 pracowników. Polski rynek ma duży potencjał, który można wykorzystać poprzez profesjonalną obsługę. To przynosi długotrwałowe korzyści także naszym obecnym klientom. Dzięki rozszerzeniu działalności firma STASTO zdobywa na atrakcyjnosci również w stosunku do producentów. Gwarantuje to lepsze warunki pozyskiwania wyrobów i umożliwia rozszerzenie oferowanego asortymentu.

       

Przyznanie nagrody im Ojca Jakuba Gappa 

Zaangażowanie społeczne i wyjątkowo dobre stosunki z pracownikami stawiają STASTO za wzór dla wszystkich przedsiębiorstw w Tyrolu. Katolicki Ruch Robotniczy Tyrolu przyznaje STASTO nagrodę im Ojca Jakuba Gappa.

Biskup Manfred Scheuer przekazuje wyróżnienie prezesowi Christofowi Stockerowi podczas uroczystej mszy świętej.

       

2003

Zmiana generacji


Genaerationswechsel an der Unternehmensspitze   

Do zmiany generacji na najwyższym szczeblu zarządzania firmy dochodzi w maju roku 2003. Christof Stocker przejmuje obowiązki kierowania firmą od swojego ojca - założyciela firmy - Gerhard Stocker. 

Założyciel przedsiębiorstwa i twórca jedynej w swoim rodzaju filozofii firmy, pozostaje w dalszym ciągu udziałowcem Christof Stocker buduje struktury na bazie innowacyjnych rozwiązań swojego ojca, stawiając na płaską hierarchię organizacyjną i podstawowe cele.

       

2000

Tyrolska Nagroda Najlepszej Marki (Tiroler Markenpreis) 

STASTO przekonuje jury modelowym i konsekwentnym zarządzaniem marką, szczególnie w komunikacji wewnętrzne "Przedsiębiorstwo STASTO żyje wizją tworzenia wartości - to sukces, którego można mu pogratulować!" Polityka budowania marki STASTO koncentruje się na szczegółach, które decydują o ostatecznym sukcesie: model Współprzedsiębiorczości, jakość produktów oraz usług STASTO stoją na pierwszym miejscu w życiu codziennym firmy.

       

1994

Założenie firmy STASTO Czechy i budowa siedziby w Týnec


Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod STASTO Tynec
 

Po sześcioletnim okresie badań rynku czeskiego w roku 1994 zostaje utworzona w Czechach firma pod nazwą STASTO Automation s.r.o. w miejscowości Týnec, ok. 30 km na południe od Pragi. Rozwój czeskiej spółki córki przebiega wzorowo - budynek firmowy musi szybko zostać rozbudowany

       

1993

Opracowanie i wdrożenie Modelu Współprzedsiębiorcy STASTO 

Już w 1993 roku firma STASTO rozpoczęła wdrażanie Modelu Współprzedsiębiorcy STASTO wkraczając na nową drogę pojmowania przedsiębiorczości i rozwoju kultury przedsiębiorstwa. Po pewnym czasie każdy zatrudniony dostaje możliwość nie tylko pracy na sukces firmy, lecz także uczestniczenia w nim w roli wspólnika.

       

1974

Założenie firmy STASTO Austria


Założenie firmy STASTO Austria
 

W roku 1974 inż. Otto Staudacher i inż. Gerhard Stocker podjęli wspólną decyzję o założeniu firmy STASTO. Pierwszą siedzibą firmy jest stare mieszkanie przy ul. Gabelsbergerstrasse w Innsbrucku. - Firma zajmuje się sprzedażą zaworów elektromagnetycznych oraz elementów pneumatyki.. Obaj absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii, Panowie Staudacher i Stocker siedzą na zmianę tydzień w biurze i tydzień w terenie odwiedzają potencjalnych klientów. Już po kilku miesiącach dwuosobowy team zostaje wzmocniony pierwszymi pracownikami. W 1975 roku STASTO może się już poszczycić obrotami na poziomie € 0,21 Mio. (ATS 3 Mio.).