Sprężone powietrze. Z gwarancją bezpieczeństwa.

Sprężone powietrze. Z gwarancją bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy - temat, który coraz częściej wysuwa się na pierwszy plan.

Nasz program bezpieczna pneumatyka oferuje najlepsze warunki do pozytywnej ewaluacji stanowiska pracy ze sprężonym powietrzem zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.

 

Stanowiska pracy muszą być tak zorganizowane i wyposażone, żeby pracownik mógł bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Prawo ochrony pracownika oraz inne przepisy nakazują aby pracodawcy dokonali ewaluacji miejsca pracy pod względem bezpieczeństwa i podjęli odpowiednie działania w celu jego poprawy.

W dalszej części dwa przykłady stanowiska pracy ze sprężonym powietrzem:

 

zawór kulowy z blokadą BAW1

 

zabezpieczenie pękniętego węża HB01, HB02

 

Regulator ciśnienia ze stałą nastawą PR29

 

Regulator ciśnienia do pistoletów pneumatycznych PR28

 

Regulator ciśnienia do narzędzi pneumatycznych RE30Tutaj można się dostać do sekcji bezpieczna pneumatyka w STASTO Store