Impressum

STASTO Automation Sp.z o.o.
ul. Żołny 32
02-815 Warszawa, Polska
Telefon: +48 (22) 3970755-0
E-mail: poland@stasto.eu
 

Ogólne warunki umów, sprzedaży i dostaw
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

właściciel   STASTO Verwaltung- und Beteiligungs GmbH, Austria
 
Prezes zarządu               inż. Christof Stocker
inż. Jakub Pikulski
 
KRS       0000243704
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa;
XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
NIP 522 27 90 459
REGON 140305538